Przyrządy medyczne i higieniczne

/medical-and-hygienic-instruments/

Czujnik PM2,5

Oxygen Absorber

Pochłaniacz tlenu

Health Monitoring Instrument

Instrument monitorowania zdrowia

Sputum Absorber

Pochłaniacz plwociny

Sterilizing machine

Maszyna do sterylizacji

electronic mask

maska ​​elektroniczna

Beauty machine

Maszyna kosmetyczna

smart toilets

inteligentne toalety